Привітання Михайла Захаровича Згуровського

Привітання Михайла Захаровича Згуровського

Михайло Захарович Згуровський
Ректор НТУУ «КПІ», академік

Успішність просування України до Європейської спільноти визначається, зокрема, подальшим інноваційним розвитком високотехнологічного сектору національної економіки, покращенням кадрового потенціалу держави та стану науки, як джерела нових знань та технологій. Саме тому в розвинутих країнах світу університетська наука та освіта розглядаються як визначальні ланки інноваційного розвитку суспільства.

Входження вітчизняних університетів до когорти кращих університеті світу передбачає одержання нових конкурентоспроможних наукових розробок, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво на вітчизняному та закордонному ринках. Тому проведення щорічних Фестивалів науки, що стало доброю традицією, є важливою формою донесення до широкої громадськості інформації про передові наукові здобутки, про роль науки та науковців у нашому бурхливому житті. Під час проведення Фестивалю науки школярі, студенти, молодь будуть мати можливість познайомитися з основними напрями діяльності провідних наукових шкіл, роботою нового наукового обладнання, діяльністю нових інноваційних структур, створених на базі університетів та інститутів НАН України, обмінятися думками та вислухати поради відомих вчених щодо власних розробок.

Переконаний, що науковцям старшого покоління є чим пишатися і що передати молоді, яка гідно продовжує здобутки українських вчених.

Натхнення, плідної роботи та успіхів вам на науковій ниві!